Navigace

Obsah

služby, firmy, řemesla

Sběrný dvůr

Na sběrný dvůr můžete odložit biologický odpad, objemný směsný odpad a stavební suť, použitý kuchyňský olej. Ëlektroodpad sběrný dvůr neodebírá. Můžete ho odložit v nerozebraném stavu v areálu Technických služeb Hradec nad Moravicí (ulice Opavská). Zde jsou také umístěny konterjnery na drobný elektroodpad a baterie, čisté a dále použitelné ošacení a použité kuchyňské oleje a tuky.

Pohřební služba St. Agnes

Pohřební služba st. Agnes

Kontaktní osoba a sjednavatelka pohřbu:
Vlastimila Gibesová

česká pojišťovna

Česká pojišťovna

Mgr. Ilona Vladařová
Otevřeno: čtvrtek 14,00 - 16,00 h.
tel.: 605 556 166

DEM-SUR Sběrné suroviny, výkup železa

Sběrné suroviny, výkup a zpracování železného šrotu, barevných kovů, sběrového papíru a plastů.

sociální služby

Sociální poradenství pro občany města

Ve vybrané termíny probíhá na Městském úřadu v Hradci nad Moravicí sociální poradna pro občany, kteří řeší obtížnou životní situaci.


zdravotní střediska

Rehabilitace Hradec nad Moravicí

Ordinační hodiny:
pondělí 7:00 – 15:00
úterý 7:00 – 15:00
středa 7:00 – 16:00
čtvrtek 7:00 – 15:00
pátek 7:00 – 14:00

Fyzioterapeuti a sestry
Alena Mojczková
Marcela Valušková
Blanka Pešková