Obsah

Svatá studna

Toulky po Hanuši nabízejí potěšení a poučení. Na kopci Hanuše, v rokli na západním svahu poblíž lesní cesty, vyvěrá pramen. Odedávna je toto místo nazýváno mezi místními lidmi „Svatá studna.“ O jejím vzniku se tradují pověsti. V nedávné době byla Svatá studna opravena. Opravu inicioval a z velké části také sám uskutečnil pan Ing. Jindřich Skařupa. Nyní najdete u Svaté studny i dvě lavičky, které nabízí příjemný odpočinek.

Svatá studna Svatá studna 
Foto: Břetislav Lazecký