Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí

Knihovna

Knihovna

Městská knihovna a informační centrum v Hradci nad Moravicí je veřejnou univerzální knihovnou. Zřizovatelem knihovny je Město Hradec nad Moravicí. Je tvořena ústřední knihovnou ve městě, která má sídlo na Podolské ul. 308 a pobočkami v městských částech. Knihovna a informační centrum plní funkci střediska knihovnických, bibliografických a informačních služeb pro občany, je pověřena výkonem regionálních funkcí pro obsluhované knihovny a zároveň plní funkci turistického informačního centra města Hradec nad Moravicí.

Historie knihovny

České knihy začal v Hradci půjčovat koncem 19. století katecheta Ignác Černoch. V sobotu odpoledne ležely na šesti schodech jeho kaplanky knihy a žáci si je mohli vybírat. V roce 1900 měla knihovna pro dospělé devadesát zábavných knih.

Po 1. světové válce byla na základě l. knihovnického zákona z roku 1919 otevřena v Hradci-Podolí veřejná česká knihovna. Nejdříve byla umístěna v obecní kanceláři budovy hasičské zbrojnice, později přesídlila do měšťanské školy u mostu. V prvních dnech okupace fanatičtí Němci odvezli všechny české knihy z knihovny do Žimrovických papíren a tam byly skartovány.

Činnost knihovny byla obnovena po skončení 2. světové války již v roce 1945. Knižní fond se začal znovu budovat z darů, které věnovali obci zaměstnanci Poštovní spořitelny v  Praze a patronátní město Písek. Knihovna tehdy dostala darem 2 620 svazků.

Do budovy Národního domu se knihovna přestěhovala v roce 1956, a sídlila zde 65 let. Pod vedením učitele Richarda Víchy zaujala přední místo v okrese i kraji.

V roce 1961 byla profesionalizována, od roku 1965 plnila funkci střediskové knihovny. O sedm let později se její působnost rozšířila na všechny knihovny v okolí, i když se stále tísnila v jediné místnosti v přízemí.

V roce 1971 byla přejmenována na Městskou knihovnu Hradec nad Moravicí v důsledku změny obce Hradec u Opavy na město. Z důvodu centrálního řízení byla od počátku 80. let 20. století hradecká knihovna  spolu se svými pobočkami začleněna do okresní knihovny a převzala dalších jedenáct poboček bývalého střediska Velká Polom.

V roce 1996 došlo k rozpadu centralizovaného systému  knihovnictví v okrese Opava a zřizovateli knihoven se staly obecní úřady. Od roku 1998 se knihovna stala samostatnou organizační složkou Městského kulturního střediska Hradec nad Moravicí.

V roce 2002 byla hradecká knihovna vzhledem ke svým dřívějším zkušenostem se spoluprací s neprofesionálními knihovnami ve svém okolí  pověřena výkonem regionální funkce pro knihovny „Mikroregionu Hradec nad Moravicí“.

Od 1. ledna 2005 je příspěvkovou organizací města s právní subjektivitou pod názvem Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace.

Od července 2021 má knihovna k dispozici přízemí zrekonstruovaného domu Babinec.

Pro větší informovanost široké veřejnosti jsou zpřístupněny webovské stránky knihovny pod adresou: www.knihovnahradec.cz, na kterých je i online katalog, aktuální otevírací doba, akce a jiné. 

V době, kdy je knihovna uzavřena můžete knihy vracet prostřednictvím Biblioschránky, kterou najdete ve dveřích Babince z ulice Lidická. Knihy Vám budou ze čtenářského konta odečteny následující den.

Regionální funkce

Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí je od roku 2002 jednou z patnácti pověřených knihoven v Moravskoslezském kraji zabezpečujících výkon regionálních funkcí. 
Knihovna zajišťuje regionální funkci pro 19 neprofesionálních knihoven, kterým poskytuje:

 1. poradenskou a konzultační činnost 
 2. vzdělávání knihovníků, pořádání seminářů a porad
 3. revize a aktualizace KF
 4. nákup, zpracování a distribuci KF z prostředků obce
 5. cirkulace KF (2x ročně – nákup, zpracování, technickou údržbu, rozvoz)
 6. internetizace
 7. automatizace
 8. ediční činnost – články do novin, odborných časopisů

Díky regionální funkci se knihovna dostala do podvědomí společnosti i mimo region města a okresu, získala prestižní postavení u knihovnické veřejnosti. 

fotofotofotofoto

O Hradci

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
6
1
6
2
5
3
6
4
5
5
5
6
5
7
6
8
7
9
6
10
5
11
5
12
5
13
5
14
6
15
9
16
7
17
7
18
6
19
6
20
8
21
6
22
5
23
7
24
5
25
5
26
6
27
6
28
8
29
7
30
6

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:7
DNES:609
TÝDEN:4149
CELKEM:2352903