Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí

Provozní řád internetu

 • Služby Internetu může využívat každý návštěvník informačního centra v souladu s Provozním řádem stanice internetu.
 • Předpokladem přístupu na Internet je ovládání základů práce na počítači a základních principů práce s počítačovou sítí Internet; pokud uživatel tyto znalosti nemá, vyžádá si od pověřeného pracovníka knihovny základní informace.
 • Uživatelé dbají pokynů pověřeného pracovníka, kterému hlásí zahájení i ukončení práce s PC. Po ukončení práce musí zůstat PC ve stavu, v němž byl předán obsluhou.
 • Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není povoleno nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat soubory či adresáře. V případě poškození PC či souborů je uživatel povinen uhradit veškeré náklady spojené s obnovením původního stavu. Při porušení tohoto ustanovení může být uživateli odepřen další přístup k multimediálním PC.
 • Jednorázově je uživateli umožněn přístup na internet max. 60 minut, není-li poté další zájemce, je možno tuto dobu prodloužit dle pokynů pověřeného pracovníka.
 • Informace získané při práci s internetem je možné vytisknout za příslušný poplatek (viz Ceník)
 • U jedné stanice mohou pracovat nanejvýše  dva uživatelé; výjimku povoluje pověřený pracovník. Při práci na počítači jsou uživatelé povinni chovat se tak, aby nerušili ostatní návštěvníky (hlukem a pod.).
 • Informace a soubory získané během práce s Internetem si mohou uživatelé nahrát na své USB disky.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za obsah informací a souborů stažených z Internetu, za eventuálně obsažené viry, ani za rychlost spojení.
 • Uživatelům není povoleno navštěvovat stránky Internetu, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorech.
 • V případě porušení Provozního řádu může pověřený pracovník ukončit přístup uživatele k Internetu.
 • Provoz a přístup k Internetu může být omezen nebo přerušen z důvodů technické nebo softwarové údržby, případně z jiných technických a provozních důvodů.
 • Uživatel nesmí narušovat práci ostatních uživatelů po síti ani chod a výkonnost sítě jako celku, např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě.
 • Uživatel nesmí používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo jiných sítí a k šíření počítačových virů.
 • K síti Wi-Fi se lze zdarma připojit během provozní doby. Heslo žádejte u obsluhy. 
 • Je přísně zakázána konzumace potravin a nápojů u PC.
 • Před použitím PC je uživatel povinen si desinfikovat ruce nebo použít jednorázové rukavice.
 • Počítačová síť se z provozních důvodů vypíná 10 minut před koncem provozní doby.
 • Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů a ostatní předpisy). Případné zneužití dat a informací může být trestné (zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech).

O nás

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
6
1
6
2
5
3
6
4
5
5
5
6
5
7
6
8
7
9
6
10
5
11
5
12
5
13
5
14
5
15
5
16
6
17
7
18
6
19
6
20
8
21
6
22
5
23
7
24
5
25
5
26
6
27
6
28
8
29
7
30
6

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:24
TÝDEN:716
CELKEM:2355092