Navigace

Obsah

Rekonstrukce Leonardovy vyhlídky v zámeckém parku

Typ: ostatní
Pro mnohé z hradeckých občanů zcela jistě doposud neznámé místo. Ovšem jen zdánlivě. I moderní doba může přinášet stále nová a nová překvapení a informace k minulosti, a tak tomu bylo i v tomto případě.
Nikdo netušil, že naplánovaná kompletní rekonstrukce bezejmenného vyhlídkového místa v zámeckém parku přivede všechny zúčastněné na stopu nejen původního názvu, ale zároveň povede k objasnění doposud utajených jmen a pojmenování mnoha míst v zámeckém parku. Díky náhodě se podařilo odkrýt celou původní soustavu parkových architektonických prvků (můstků, vyhlídek a laviček) – dnes již dávno zmizelých a doplnit k nim na prozatím „slepé“ mapě všechny původní názvy. A jak k tomu všemu došlo?

Pro mnohé z hradeckých občanů zcela jistě doposud neznámé místo. Ovšem jen zdánlivě. I moderní doba může přinášet stále nová a nová překvapení a informace k minulosti, a tak tomu bylo i v tomto případě.
Nikdo netušil, že naplánovaná kompletní rekonstrukce bezejmenného vyhlídkového místa v zámeckém parku přivede všechny zúčastněné na stopu nejen původního názvu, ale zároveň povede k objasnění doposud utajených jmen a pojmenování mnoha míst v zámeckém parku. Díky náhodě se podařilo odkrýt celou původní soustavu parkových architektonických prvků (můstků, vyhlídek a laviček) – dnes již dávno zmizelých a doplnit k nim na prozatím „slepé“ mapě všechny původní názvy. A jak k tomu všemu došlo?

Leonardova vyhlídka po statickém zajištění zdí ještě bez zábradlí (foto: Petr Havrlant)

Na počátku měsíce října bylo na popud kastelána zámku Radomíra Přibyly započato s kompletní rekonstrukcí polorozpadlé vyhlídky na západní vyhlídkové terase hradeckého parku za Bílou věží. Vyhlídkové místo bylo ve špatném statickém stavu a bez původního zábradlí. Rovněž náletové dřeviny za posledních sedmdesát let proměnily původně vyhlídkové místo v téměř zarostlou houštinu. Na základě výběrového řízení bylo stavební firmou Kamila Štencela z Hradce nad Moravicí provedeno celkové stavební zajištění původních kamenných zdí, výztuž kamenného věnce a znovupoložení původního kamenného přístupového schodiště. Po konzultaci se zahradním architektem (autorem úprav) zámeckého parku Lubomírem Rychtarem bylo přistoupeno k rehabilitaci původního výhledu z vyhlídky.

Hlavní problém nastal v okamžiku, kdy si všichni zúčastnění položili otázku ? Jaké osadit na vyhlídku zábradlí ? Pamětníci si tento detail nepamatovali, fotodokumentace k tomuto místu parku neexistovala. Pracovníci zámku se proto dali do pátrání. Litografie R. Alta , uložená v zámeckých sbírkách, z pol. 19. století nabídla vodítko, jaké zábradlí vyrobit. Zároveň byla náhodou v Zemském archivu v Opavě, pracovníky zámku „objevena“ doposud neznámá, nepublikovaná mapa zámeckého parku z poloviny 19. století. Rozměrná, krásná, ručně kolorovaná mapa odhalila mnoho zajímavostí. Zídky, lavičky, vyhlídky, můstky i pamětní kameny v zámeckém parku dostaly na základě nových informací svá původní jména. V mapě na místě rekonstruující se vyhlídkové terasy se navíc skvěl nápis Leonhard’s Platz – volně přeloženo „Leonardova vyhlídka“. Shodou okolností byl v zámeckých sbírkách uložen pamětní kámen se stejným znějícím nápisem, aniž kdokoliv věděl kam vlastně patří.

Název samotný zřejmě upomíná na Leonarda Dorsta von Schatzberg (1809 – 1852), stavebního radu Dorothey Zaháňské, člena Bratrstva sv. Huberta založeného v pol. 19. století Robertem Lichnovským. Některé z názvů pamětních kamenů v zámeckém parku totiž dle nejnovějších poznatků upozorňují na další významné členy tohoto „loveckého“ bratrstva. Záhada názvu vyhlídky, resp. umístění pamětního kamene tak byla odhalena.

Slavnostní otevření vyhlídky 4.11.2010 : na snímku zleva Radomír Přibyla, Petr Havrlant, Zbyněk Řemelka, Kamil Štencel, Lubomír Rychtar (foto : Šárka Borovcová)

V souvislosti s rekonstrukcí vyhlídky byl původní kámen (dle umístění na mapě) znovuosazen na původní místo. Osazením pamětního kamene byla také Leonardova vyhlídka dne 4.11. 2010 slavnostně otevřena. Dřevěné zábradlí z loupané kulatiny nakonec dle původních předloh a objevené dokumentace zhotovila fa Zbyňka Řemelky z Hlubočce. Zbývá jen dodat, že rekonstrukce vyhlídky a překvapivý nález mapy vedl k tomu, že v rekonstrukci dalších pamětních míst v zámeckém parku se bude pokračovat také v roce 2011, což jistě ocení všichni návštěvníci, kteří do zámeckého parku zavítají.

Petr Havrlant – Zámek Hradec nad Moravicí


Vytvořeno: 9. 9. 2011
Poslední aktualizace: 9. 9. 2011 00:00
Autor: