Navigace

Obsah

Malíř Josef Schuster – rodák z Hradce nad Moravicí

Typ: ostatní
Ačkoli jsou jeho obrazy zastoupeny v mnoha evropských galeriích a objevují se v nabídce proslulých aukčních domů, je Josef Schuste, významný rakouský malíř 19. století, ve svém rodišti prakticky neznámý.

Ačkoli jsou jeho obrazy zastoupeny v mnoha evropských galeriích a objevují se v nabídce proslulých aukčních domů, je Josef Schuste, významný rakouský malíř 19. století, ve svém rodišti prakticky neznámý.

Veškeré dostupné písemné prameny uvádějí, že se narodil 17. června 1812 v Hradci u Opavy. Srovnáním se zdejšími matrikami musíme tento údaj opravit. V matrice části Kozí Hradec z let 1802-1908 nacházíme jako datum narození Josepha Karla Antona Schustera 18. červenec 1812 (o den později byl pokřtěn hradeckým farářem P. Josefem Karlem Černým) . Otec Joseph Schuster cukrář u knížete Lichnovského pocházel z Vídně (narozen kol. roku 1788) a byl bratrem v té době známého vídeňského herce a zpěváka Ignáce Schustera (1779-1835). Matka Anna se narodila na hradeckém zámku 9.11.1792 důchodnímu knížecího velkostatku Johannu Kaimerovi a jeho ženě Karolině roz. Kraus. Rodiče byli oddáni na Hradci půldruhého roku před Josefovým narozením 12. února 1811. Při křtu jejich syna byl kmotrem Anton Malcharek – vrchní úředník knížecí správy na Hradci – jménem knížete Karla Lichnovského a Katharina Leinnböck z Vídně. Místem narození uvedeným v matrice je domek na Kozím Hradci s číslem popisným 20. Kozí Hradec byla samostatná část Hradce založená v roce 1795 v prostoru bývalých panských zahrad, měla samostatné číslování domů a matriky. Rozkládala se zhruba v místech dnešní ulice Kolonie. Tam také dodnes zmíněný domek stojí. 

  Zápis v matrice narozených z roku 1812

Nejspíš již v době raného Schusterova dětství se rodina přestěhovala do Vídně. Otec zde nastoupil do služby cukráře u knížete Jana I. Josefa z Lichtenštejna (1790-1836). Zdálo se, že služba na knížecím dvoře je předurčena i mladému Josefovi – po ukončení reálky a prvních dvou tříd gymnázia se musel chopit otcova řemesla. Údajně náhodou jeho malířský talent upoutal pozornost malíře Josefa Mössmera (1780-1845) vyučujícího kreslení dceru knížete. Jeho přičiněním mohl Josef Schuster v letech 1827-1829 navštěvovat krajinářskou školu na vídeňské Akademii výtvarných umění. Studoval zde mimo krajinářství zejména malbu květinových a ovocných zátiší u Sebastiana Wegmayera a Franze Xavera Pettera. Tomuto oboru se pak téměř výhradně věnoval po celou dobu své malířské tvorby. Kromě realistických zátiší s květinami, ovocem a také zvířaty, měl ve velké oblibě alpskou flóru, kterou zobrazoval jako aranžmá a často také v kontextu s krajinou. Jeho styl je charakteristický bravurním zvládnutím techniky a velkou přesností detailů; slohově jej lze zařadit do tzv. Vídeňské školy, která holandský typ zátiší přizpůsobila rokoku a biedermeieru.
Josef Schuster pracoval u knížete Lichtenštejna a později u ovdovělé kněžny až do její smrti v roce 1848, pak se osamostatnil a věnoval se výhradně malířství. Poprvé vystavoval v roce 1834 a pak pravidelně na všech významnějších výstavách – včetně vídeňské Světové výstavy v roce 1873. Podle některých pramenů namaloval několik set obrazů, které byly ve své době mezi evropskou honorací tak populární, že zájemci o ně museli na svůj obraz dva až tři roky čekat. 
V roce 1840 se oženil s Annou Magdalenou von Harlacher z uherského Rábu (Györ), zde rodina také žila v letech 1859-1862. Ze dvou dcer po něm zdědila malířský talent Adele provdaná Glinkiewicz, která, stejně jako otec, vynikla v malbě květinových zátiší. Josef Schuster zemřel ve Vídni 15. března 1890. Na paměť tohoto hradeckého rodáka je od roku 1932 pojmenována jedna z ulic ve vídeňském části Hietzing (13. okres) – Josef Schuster Gasse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ukázky z tvorby J.S.

 

Marek Wolf

Tento článek vyšel ve Vlastivědných listech 1/2011


Vytvořeno: 9. 9. 2011
Poslední aktualizace: 9. 9. 2011 00:00
Autor: