Obsah

Morový sloup

Morový sloup se nachází v zahradě u domu č. 90, je vysoký 2,8 m. Byl postaven po napoleonských válkách na paměť epidemií, které tehdy zahubily ve farnosti mnoho lidí. Je velmi jednoduchý a prostý, protože náš lid byl chudý, strádal válkami, většina se živila pouze domáckým přadláctvím  a soukenictvím. Zemědělství bylo na málo úrodné půdě na nízké úrovni.

Ve čtyřech výklencích se nacházejí plechové tabulky. Na jedné je uveden text : " Památka moru v roce 1815 a 1816 na Moravě a ve Slezsku". Na ostatních jsou malby s biblickými motivy : Kristus se modlí na Hoře Olivecké , Ukřižování Krista na Kalvárii a Sedm nebožtíků leží v umrlčí komoře. Opravu značně zchátralého sloupu a jeho nástřik byl provedena v roce 1995. Na Morovém sloupu jsou pouze kopie – originály jsou uložené v Městském muzeu. 

GPS 49.8735386°N, 17.8756933°E

Morový sloup