Obsah

Kaple v Pivovarské ulici

Pochází z 18. století. Není známo kdy přesně, kým a z jakého důvodu byla postavena. Traduje se, že kapličku nechal postavit dnes již zapomenutý člověk, který bydlel na dnešní Zámecké ulici. Když zemřel, přišli se sousedé, podle tehdejších zvyklostí, pomodlit k jeho rakvi hodinky. Jistá slova neměla být v modlitbách vyslovena. Potom, co toho modlící se nedbali, najednou plni úžasu a zděšení viděli, že se nebožtík v otevřené rakvi pohnul, posadil se, rozhlédl se, otevřeným oknem vyskočil ven a po příkrém svahu utíkal dolů. Z toho důvodu prý dal později na tomto místě postvit kapličku.

Kaplička je zapsána ve Státním seznamu památek pod číslem 2975.

GPS 49.8693717°N, 17.8743183°E