Obsah

Getsemanská kaple

Zahrada Getsemanská, jak je nevelká kaplička nazývána, je postavena na katastru Podolí u potoka Záviliší v rohu bývalé zahrady rodiny Fajkusových kousek od úpatí kopce Kalvárie. Tehdejší usedlost byla v roce 1972 z důvodu stavby a rozšíření hlavní komunikace do Bohučovic zbořena. Kaple byla postavena na náklady tehdejších majitelů zahrady rodiny Fajkusových v roce 1876 a ve stejném roce byla hradeckým farářem P. Valentinem Sentenským vysvěcena. Kaple je v současné době majetkem města. O kapli pečují dlouhodobě různé rodiny, které si tradičně z pokolení na pokolení předávají klíče. V kapli se nachází malý oltář a nad ním je obraz (replika) Kristus na Hoře olivové v zahradě Getsemanské. Nejrychleji k ní dojdete z nedaleké křižovatky silnice z Hradce nad Moravicí do Bohučovic.

1  2  3  4