Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí

Centrum volného času Kravaře hledá nového ředitele/ředitelku

Kdy: 7. 3. 2023 8:46 – 11. 4. 2023 12:00

Kde: MěÚ

CVČ Kravaře logo

Rada města Kravaře vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce
ředitele/ředitelky CVČ Kravaře.

Typ akce: ostatní (konference, konference, konference, konference, konference, konference, konference, konference, konference, konference, konference, konference)

Město Kravaře

Rada města Kravaře v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, v platném znění, vyhlašuje

konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky

Centra volného času Kravaře, příspěvková organizace,

se sídlem: Náměstí 418/20, 747 21 Kravaře

 

Požadavky:

- odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů daného druhu a typu školy

- plná svéprávnost (způsobilost k právním úkonům)

- občanská a morální bezúhonnost

- organizační a řídící schopnosti

- zdravotní způsobilost

 

Obsahové náležitosti přihlášky (písemně zašlete tyto doklady):

 1. (uveďte kontaktní adresu, telefon, email)
 2. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělávání (diplom, vysvědčení o státní zkoušce/dodatek k diplomu, vysvědčení o pedagogické způsobilosti)
 3. úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let od počátku výkonu činnosti ředitele školy
 4. strukturovaný profesní životopis (včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech)
 5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
 6. lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školy (ne starší 2 měsíců)
 7. koncepce rozvoje školského zařízení (dodržet rozsah maximálně 5 stran strojopisu)
 8. čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům
 9. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
   

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele: 1. 9. 2023

 

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními náležitostmi. Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište.

 

Kontaktní osoba: Ing. Jana Svačinová, tel: 553 777 906; mobil: 770 116 853;

e-mail: jana.svacinova@kravare.cz

 

Přihlášky doručte nejpozději do 11. 4. 2023 do 12.00 hod.  na podatelnu Města Kravaře, adresa:

Město Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře

 

Obálku označte heslem:        NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

Centrum volného času Kravaře, příspěvková organizace

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo konkurzní řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nové výběrové řízení.

 

Mgr. Monika Brzesková

starostka

Další informace

Adresa místa konání

MěÚ, , Kravaře

Časová náročnost

Doba trvání: 35,1 dní

Organizátor

Město Kravaře
Zdroj: Město Kravaře
Datum vložení: 7. 3. 2023 8:46
Datum poslední aktualizace: 7. 3. 2023 8:55
Autor:

Co se u nás děje

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
2
28
1
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
5
7
3
8
3
9
4
10
3
11
3
12
3
13
5
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
4
21
4
22
4
23
4
24
4
25
6
26
6
27
5
28
5
29
4
30
4
31
5
1
7
2
5

Hradecký kulturní měsíčník

Kulturní zpravodaj

Aktuální teplota

26.3.2023 01:06

Aktuální teplota:

8,3 °C

Vlhkost:

71,8 %

Rosný bod:

3,5 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:14
DNES:193
TÝDEN:0
CELKEM:1922602