Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí
wyszukiwanie poszerzone

ŚD Hanuše

Trasa: Hradec nad Moravicą, 50 m w kierunku na Žimrovice od drogi do hotelu Belaria – Wzgórze Mechtildy - droga do Benkovic - Horní Dvůr - szwedzkie szańce - Szlak Bezruča - Žimrovicka Skała

Prowadzi przez niezwykle interesujący pod względem przyrodniczym i historycznym teren. Jej początek znajduje się 50 m w kierunku na Žimrovice od ścieżki prowadzącej do hotelu Belaria, ma 7 stacji i mierzy 4,5 km długości. Wędrówka po Hanušy, która należy do Wierzchowiny Vitkovskiej w masywie Niskiego Jesioniku, sprawia przyjemność o każdej porze roku. Wyżyna Mechtildy była ulubionym miejscem żony Karola Maxa, księżnej Mechtildy Lichnovskiej (1879 – 1958). Benkovicką Drogę zbudowano w 1923 r. zamiast Drogi Margarety. Spadzistość drogi w trakcie targów bydlęcych była wykorzystywana do osądzenia sprawności kupowanych koni. Kamienne ruiny Górnego Dworu z XVIII wieku są nadal widoczne. Pono tak słynął z hodowli owiec, że w 1820 r. podczas zwiedzania Opawy przejawił nim zainteresowanie rosyjski car Aleksander I. Zarośnięte ruiny fortyfikacji „szwedzkie szańce” przypominają czasy wojen śląskich. Ścieżka Bezruča prowadzi przez miejsca, którędy w latach 1910 - 1938 chodził poeta Petr Bezruč. Žimrovicka skała to mały śląski Blaník. Według legend śpią w niej rycerze.