Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí
wyszukiwanie poszerzone

Górnicza Ścieżka Dydaktyczna Kopalnia Srebra Slepetné

Trasa: Kopalnia Srebra Slepetné – Szyby i hałdy – Kopalnia Srebra Slepetné – Spadkowa Sztolnia Kajlovec (0,2 km)

Zaznajamia zwiedzających z unikatowym w skali kraju miejscem, w którym w X i XI wieku, w czasie panowania książąt morawskich, wywodzących się z rodu Przemyślidów, wydobywano rudę srebra. Według zapisów historycznych w Slepetnem rozpoczęto wydobycie srebra wcześniej niż w Jihlavie, Kutnej Górze czy Příbramiu. Górnicza Ścieżka Dydaktyczna Kopalnia Srebra Slepetné jest trasą dwukierunkową z dwoma stacjami. Ma około 850 m długości. Jej początek znajduje się w jej najwyżej położonym miejscu - na rozdrożu Nad Záviliším (460 m n.p.m.). Jej trasa zbacza w tym miejscu z żółtego szlaku turystycznego na pozostałości kamienistej, ale równej i wąskiej drogi dojazdowej do starych szybów. Stara droga kończy po kilkuset metrach na małym ostrogu, na którego zachodnim zboczu znajdują się dwie płaskie historyczne hałdy. Roztacza się stąd piękny widok na zamek. Tablice informacyjne zaznajamiają przechodniów między innymi z działalnością Kryštofa z Gendorfu, najwyższego hetmana do spraw górnictwa króla Ferdynanda I., który przebywał na Slepetném w roku 1529. Podczas prac przy budowaniu ścieżki dydaktycznej znaleziono tutaj także liczne narzędzia górnicze.