Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí
wyszukiwanie poszerzone

Klub Jeździecki JK Marka

Możliwośćrezerwacjiprzejażdżkikonnejtelefonicznie lub e-mailem.

Kontakt: Marcela Nováková
Kajlovec 14
747 41 Hradec nad Moravicí
Tel.: (+420) 777 108 460
www.konekajlovec.wbs.cz/
e-mail: marcela.novakova@seznam.cz